Ledamoter
Lindberg  f a070

Folke Adolf Lindberg


f. 27.8.1903   d. 17.6.1988

Professor i stadshistoria vid Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 13.11.1962 (nr 282)


Bibliografiska uppgifter

B. Fritz, F. L:s historiska författarskap. Bibliografi (Historiska studier tillägnade F. L., 1963, s. 199–212).

SMoK, StHM 1928–1950 (1984).

A. Lönn, F. L. död (NTBB 1988, s. 124 f.);
H. Schück, [nekr.] i KVHAAÅ 1989, s. 25–30;
—, Minnesord över över bortgångna ledamöter i SkS 1981–1995 (2000).

Nekr. av H. Schück i DN 22/6 och J. Torbacke i SvD 24/6 1988.

Festskrift:
Fick på 60-årsdagen 1963 sig tillägnad en festskrift (med bibliografi, se ovan).