Ledamoter
Carlsson  s. c. o.068

Sten Carl Oscar Carlsson


f. 14.12.1917   d. 5.8.1989

Professor i historia vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 4.9.1962 (nr 280)


Vice preses 1976–1977

Bibliografiska uppgifter

Åke Lilliestam, S. C:s tryckta skrifter 1943–1977.
En Bibliografi (Historieforskning på nya vägar. Studier tillägnade S. C., 1977, s. 323–380).

UUM 1951–1960 (1975).

F. Björlingson, [nekr.] i Carl Johans förbundets handlingar 1985–1988 (1989), s. 7–8;
L. Moberg, Minnesord i Saga och sed 1989, s. 29–33;
L-A. Norborg, [nekr.] i VSLÅ 1989, s. 181–185;
H. Schück, [nekr.] i KVHAAÅ 1990, s. 27–31;
—, Minnesord över över bortgångna ledamöter i SkS 1981–1995 (2000);
S. Åkerman, S. C. 1917–1989 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009).

Nekr. av L. Carlsson i SvD 8/8, av A-S. Ohlander & T. Nevéus i DN 16/8, av H. Runblom & L-G. Tedebrand i DN 16/8 och S. Strömholm i SvD 12/8 1989.

Festskrift:
Fick på 60-årsdagen sig tillägnad en festskrift 1977 (med bibliografi, se ovan).