Ledamoter
Karling  s i.066

Sten Ingvar Karling


f. 13.1.1906   d. 10.12.1987

Professor i konsthistoria vid Dorpats universitet, senare i de bildande konsternas teori och historia vid Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 7.11.1961 (nr 278)


Bibliografiska uppgifter

G. Osterman, S. K:s tryckta skrifter 1925–1965 (Konsthistoriska studier tillägnade S. K., 1966, s. 401–430);
C. Nordenfalk & G. Osterman, S. K:s bibliografi fullständigad (Fornvännen 85, 1990, s. 41–51).

SMoK. GHM 1942–1954 (1957). StHM 1928–1950 (1984).

I. Bergström, Minnestal i Göteborgs KVVS 1988 (1988), s. 81–85;
G. Eimer, [nekr.] i Konsthistorisk tidskrift 57 (1988), s. 1–2;
K. Lindegren, S. K. i Meddelanden från K. Akademien för de fria konsterna 1986–1989, s. 39–40;
P. Reuterswärd, [nekr.] i KVHAAÅ 1988, s. 35–37;
A. Tuulse, S. K. – forskaren och läraren (Konsthistoriska studier tillägnade S. K., 1966, s. 5–10);
M. Winqvist, [nekr.] i Romhorisont 15, 1988, s. 20.

Nekr. av T. Hall i SvD 18/12 och P. Reuterswärd i DN 25/12 1987.

Festskrift:
Fick på 60-årsdagen samt vid avskedet från professuren sig tillägnade festskrifter (den förra med bibliografi, se ovan).