Ledamoter
Granlund  j e l.065

John Einar Ludvig Granlund


f. 25.10.1901   d. 17.8.1982

Professor i nordisk och jämförande folklivsforskning vid Nordiska museet och Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 7.2.1961 (nr 277)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Nordiska museet.
J. G:s tryckta skrifter 1929–1976. Förteckning upprättad av Nordiska museet (1976);
I. Granlund, Tillägg till förteckning av 1976 (Rig 66 (1983), s. 70–71).

SMoK, StHM 1928–1950 (1984).

G. Berg, [nekr.] i KVHAAÅ 1983, s. 30–33;
—, [nekr.] i Ethnologica Scandinavica 1982, s. 141–142;
N-A. Bringéus, J. G. Etnolog och kulturkritiker (Rig 66 (1983), s. 65–70);
S. Carlsson, Minnesord i Saga och sed 1983, s. 17–18;
Å. Daun, [nekr.] i Fataburen 1983, s. 269–271.

Nekr. av G. Berg i SvD 20/8 1982.

Festskrift:
Tillägnades på 75-årsdagen 1976 års årgång av Ethnologica Scandinavica.