Ledamoter
Nordenfalk  c a j064

Carl Adam Johan Nordenfalk


f. 13.12.1907   d. 13.6.1992

Professor, f.d. överintendent och chef för Nationalmuseum.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 1.11.1960 (nr 275)


Bibliografiska uppgifter

Memoarer: Mest om konst, red. K. Nordenfalk & P. Bjuström (1996).

SMoK.

P. Bjurström, [nekr.] i KVHAAÅ 1993, s. 31–34;
S. Carlsson, Minnesord i Saga och sed 1982, s. 22–33;
C. Derkert, Hågkomster av C. N. Från minnestunden på Millesgården 12 juni 1992 (Bulletin, Nationalmuseum 1992, 16:3, s. 146–150).