Ledamoter
Hildebrand  bo

Bengt Olof Hildebrand Hildebrand


f. 4.2.1893   d. 6.3.1964

Huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon; professors namn.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 6.9.1960 (nr 274)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.
B. H:s bibliografi. Tryckta skrifter 1913–1963 samt radioföredrag m.m. (Skrifter utg. av Personhistoriska samfundet. 15.)

SBL, SMoK.

S. Carlsson, [nekr.] (HT 84, 1964, s. 360–363);
J. Feuk, [nekr.] i PHT 62 (1964), s. 145–156;
P. Möller, [nekr.] i Släkt och hävd 1964–65, s. 48–50;
N. L. Rasmusson, [nekr.] i KVHAAÅ 1964, s. 57–63;
—, [nekr.] NNUM 1964, s. 85–87;
E. Rudberg, [nekr.] i KVA årsb. 1964, s. 305.

Nekr. av B. Broomé i SvD 7/3 och S. U. Palme i StT 7/3 1964.