Ledamoter
Hanell  k063

Krister Hanell


f. 8.8.1904   d. 7.1.1970

Professor i klassisk fornkunskap och antikens historia vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 3.5.1960 (nr 272)


Bibliografiska uppgifter

En del papper i LUB.
C. Callmer, The published writings of K. H. A bibliography (Opuscula Romana 7, 1969, s. 285–289).

SMoK. GHM 1942–1954 (1957). LUM 1967–68 (1968).

C. Callmer, Klassiska arkeologer från Lund. Fyra korta biografier (VSLÅ 1985, s. 5–23);
E. Gjerstad, [nekr.] i KVHAAÅ 1971, s. 70–78;
—, [nekr.] i HVSLÅ 1970–1971, s. 19–27;
E. J. Holmberg, Minnestal i Göteborgs KVVS 1971 (1971, s. 39–44);
P. Åström, [nekr.] i VSLÅ 1971, s. 162–167.

Nekr. av Å. Åkerström i GHT 10/1 1970.

Festskrift:
Fick på 65-årsdagen 1969 sig tillägnad en festskrift (med bibliografi, se ovan).