Ledamoter
Jansson  s b f.062

Sven Birger Fredrik Jansson


f. 19.11.1906   d. 19.4.1987

Professor i runologi, riksantikvarie.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 1.3.1960 (nr 271)


Sekreterare 4.10.1966–31.12.1973

Bibliografiska uppgifter

S. B. F. J, Historiebok: Ur min framfart (1982);
S. Ekelin, Professor S. B. F. J:s tryckta skrifter 1933–1986 (Runor och runinskrifter: Till S. B. F. J., 1987, s. 317–330, Konferenser KVHAA 15.). 

SMoK, StHM 1928–1950 (1984). 

A. F. Andersson, [nekr.] i Nordisk tidskrift … 63 (1987, s. 354–361);
S. Carlsson, Minnesord i Saga och sed 1988, s. 912;
U. Lange, [nekr.] i Uppland 1988, s. 154;
K. Lindegren, [nekr.] i Meddelanden från K. Akademien för de fria konsterna 1986–1989, s. 39;
L. Moberg, [nekr.] i KVHAAÅ 1988, s. 29–34;
S. Petrén, S. B. F. J. : den 23 juni 1973 (S. Petrén, Tal på Backåkra 1979, s. 28–31);
G. Unger, S. B. F. J. (Silhuetter, 1969, s. 91–96). 

Nekr. av H. Gustavsson och R. Pålsson i DN 24/4 1987. 

Festskrift:
Fick på 80-årsdagen sig tillägnad en festskrift (med bibliografi, se ovan).