Ledamoter
Rasmusson  n.l.061

Nils Ludvig Rasmusson


f. 3.5.1904   d. 26.11.1973

Förste antikvarie, fil. hedersdr.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 2.2.1960 (nr 270)


Bibliografiska uppgifter

S. Böttiger, N. L. R:s bibliografi 1929–1973 (NNUM 1973, s. 269–357).

SBL, SMoK. StHM 1928–1950 (1984).

L. Lagerqvist, [nekr.] i NNUM 1974, s. 33–36;
B. Thordeman, [nekr.] i KVHAAÅ 1974, s. 65–69.

Nekr. av B. Malmer i DN 27/11 och E. Nathorst-Böös i SvD 27/11 1973.

Festskrift:
Fick på 60-årsdagen 1964 sig tillägnad en festskrift.