Ledamoter
Berg  g.060

Gösta Berg


f. 31.7.1903   d. 12.3.1993

Professor, styresman för Nordiska museet och Skansen.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 1.12.1959 (nr 269)


Bibliografiska uppgifter

G. B:s tryckta skrifter 1919–1973, utg. av Nordiska museet, 1973. Se vidare nedan.

SMoK.

N-A. Bringéus, [nekr.] i Ethnologica Scandinavica, s. 133 f.;
—, [nekr.] i KVHAAÅ 1994, s. 24–30;
H Schück, Minnesord över bortgångna ledamöter i SkS 1981–1995 (2000).

Festskrift:
Tillägnades på 70-årsdagen årgång 1973 av tidskriften Ethnologica Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology;
När livet var som bäst: En bok till minnet av G. B. (1992, med tryckta skrifter 1919–1993).