Ledamoter
Lindroth  s h.059

Sten Hjalmar Lindroth


f. 28.12.1914   d. 1.9.1980

Professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 3.11.1959 (nr 268)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SBL. SMoK. UUM 1937–1950 (1953) och 1951–1960 (1975).

W. Aspenström, Inträdestal i SA, SA:s handl. 89 (1981, s. 13–32);
J. Christensson, S. L. 1914–1980 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
Rolf Du Rietz, S. L. Några subjektiva minnesord (Text 2, 1980, s. 82–93);
G. Eriksson, [biogr.] i Lychnos 1979–1980, s. xi–xxiv;
S. G. Lindberg, Några minnesbilder av S. L. (Svenska Linnésällskapets årsskrift 1979–1981, s. 145–152);
E. Lönnroth, Minnesord i SkS 1967–1980 (1985, s. 40–41);
M. von Platen, [nekr.] i KVHAAÅ 1981, s. 41–45;
C. O. von Sydow, S. L. om Linné. En översikt (Svenska Linnésällskapets årsskrift 1968–1969, s. 115–122).

Nekr. av L. Gyllensten i SvD 3/9, av I. Jonsson i SvD 3/9, av W. Odelberg i DN 3/9, av M. von Platen i SvD 3/9 och T. Segerstedt i UNT 3/9 1980.

Festskrift:
Fick på 60-årsdagen sig tillägnad en festskrift.