Ledamoter
Helmfrid, s

Staffan Helmfrid


f. 13.12.1927   d. 15.12.2017

Professor i kulturgeografi med ekonomisk geografi och f.d. rektor för Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 10.1.1978 (nr 349)


Sekreterare 1.1.1993–30.6.1998

Bibliografiska uppgifter

Bibliografi i festskriften nedan: Bibliography of S. H., s. 51–73.U. Sporrong, [nekr.] i KVHAAÅ 2018, s. 57–69.Nekr. av D. Carlsson, L. Klang, U. Sporrong, M. Widgren och B. Windelhed i DN 28/12 2017 och i SvD 5/1 2018, av I. Jonsson, G. Lindencrona, G. Engwall, K. Bremer och L. Lindfors i DN 8/1 och SvD 14/1 2018, av M. Andersson, M. Råberg, F. von Feilitzen och F. Dellström i SvD 15/1 och i DN 20/1, av M. Törngren i SvD 16/1 och i DN 25/1, av G. Blomqvist i SvD 30/1 och i DN 12/2, av K. G. Lidström i DN 20/2 och av O. G. Tandberg i SvD 21/2 2018.Festskrift:
I S. H:s fotspår: vänporträtt och bibliografi (red. L. Wåhlin, 1996).