Ledamoter
Hannerberg  cd057

Carl David Hannerberg


f. 29.7.1900   d. 12.6.1981

Professor i geografi, särskilt kulturgeografi med ekonomisk geografi, vid Lunds, senare Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 6.10.1959 (nr 266)


Bibliografiska uppgifter

GHM 1942–1954 (1957). StHM 1951–1960 (1987).

M. Bjursén Carlberg, D. H. (1900–1981) (Kungl. Gustav Adolfs akademiens minnesbok 1973–1987, s. 69 ff., 2003);
S. Carlsson, Minnesord i Saga och sed 1982, s. 28–29;
S. Helmfrid, [nekr.] i VSLÅ 1982, s. 146–154;
—, [nekr.] i KVHAAÅ 1982, s. 32–35;
—, [nekr.] i Svensk geografisk årsbok 57 (1981, s. 273–274);
—, D. H., Ymer 1969, s. 222–225;
T. Hägerstrand, Minnesord över D. H. (HVSLÅ 1981–1982, s. 41–45);
H. Schück, Minnesord över bortgångna ledamöter i SkS 1981–1995 (2000).

Nekr. av U. Sporrong & N. Sahlgren i DN 18/6 1981.

Festskrift:
Fick på 60-årsdagen 1960 sig tillägnad en festskrift.