Ledamoter
Selling  c g a996

Carl Gösta August Selling


f. 28.9.1900   d. 20.10.1996

Riksantikvarie.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 2.6.1959 (nr 265)


Sekreterare 1.10.1960 –6.9.1966

Bibliografiska uppgifter

B. Hallerdt, G. S:s tryckta skrifter 1920–1991 (1991).

SBL, SMoK.

M. Biörnstad, [nekr.] i KVHAAÅ 1997, s. 48–53.