Ledamoter
Arbman  e g055

Ernst Gottfrid Arbman


f. 12.4.1891   d. 16.11.1959

Professor i religionshistoria vid Stockholms högskola; indolog och kännare av vedatidens indiska religion.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 3.3.1959 (nr 263)


Bibliografiska uppgifter

KVHAA:s arkiv, FIcc:5 (särskilt Åke Hultkrantz sakkunnigutlåtande inför invalet).

SMoK. StHM 1928–1950 (1984). UUM 1937–1950 (1953).

B. Karlgren, [nekr.] i KVHAAÅ 1960, s. 64–66;
I. Paulson, [nekr.] i Ethnos 24 (1959, s. 213–221).

Nekr. av Å. Hultkrantz i SvD 21/11 1959.

Festskrift:
Studies in Primitive Religion (1956).