Ledamoter
L%c3%b6nnroth  e018

Nils Erik Magnus Lönnroth


f. 1.8.1910   d. 10.3.2002

Professor i historia vid Uppsala universitet, senare vid Göteborgs universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 13.1.1959 (nr 262)


Bibliografiska uppgifter

Släktarkiv i Landsarkivet i Göteborg;
O. Christensson, En bibliografi över E. L:s tryckta skrifter 1931–1976 i festskriften nedan.

SMoK.

N-E. Bringeus, Minnesord i Saga och sed 2002, s. 9–16;
P. Englund, E. L, inträdestal i SA (2002);
—, E. L. 1910–2002 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
B. Gräslund, E. L.: Minnesord (HVSUÅ 2003);
P. Hultqvist, E. L 1910–2002: Minnesteckning (Minnestal hållna på högtidsdagen. KVVS 2001/2003);
H. Schück [nekr.] i KVHAAÅ 2003, s. 26–33;
R. Torstendahl, E. L. (1910–2002) (HT 2002, s. 587–603);
E. Österberg, [nekr.] i VSLÅ 2002.

Festskrift:
E. L., Scandinavians: Selected historical essays, red. Å. Holmberg (1977).