Ledamoter
Furumark  j.a.g.944

Josef Arne Gert Furumark


f. 26.9.1903   d. 6.10.1982

Professor i klassisk fornkunskap och antikens historia vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 3.6.1958 (nr 260)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.
R. Hägg, The published writings of A. F. A bibliography (Opuscula Atheniensia 8, 1968, s. 213–217);
—, The writings of A. F. published between 1968 and 1984 (Opuscula Atheniensia 15, 1984, s. 195).

UUM 1937–1950 (1953) och 1951–1960 (1975).

C. Nylander, [nekr.] i KVHAAÅ 1983, s. 34–39.

Nekr. av R. Hägg i DN 18/10 och C. Nylander i SvD 19/10 1982.

Festskrift:
Fick på 65-årsdagen 1968 sig tillägnad en festskrift (med bibliografi, se ovan).