Ledamoter
Montgomery  g.a.943

Gustaf Arthur Montgomery


f. 2.9.1889   d. 3.6.1976

Professor i nationalekonomi och finansvetenskap vid Åbo akademi, senare i nationalekonomi med ekonomisk och social historia vid Handelshögskolan i Stockholm.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 4.3.1958 (nr 259)


Bibliografiska uppgifter

En del papper i Handelshögskolan, Sthlm.

SBL. SMoK. StHM 1928–1950 (1984).

Y. Hasselberg, Eli och Arthur, Arthur och Eli: ett vetenskapssociologiskt perspektiv på ekonomisk historias födelse i Sverige, 1920–1940 (En helt annan historia: tolv historiografiska uppsatser, Opuscula historica Upsaliensia, 31, 2004, s. 133–152);
K-G. Hildebrand, [nekr.] i KVHAAÅ 1977, s. 37–41;
C. E. Knoellinger, [nekr.] i Societas scientiarum Fennica. Årsbok 55 (1977, s. 93–103);
G. Mickwitz, A. M. och hans författarskap (Ekonomiska samfundets tidskrift 30, 1977, s. 38).