Ledamoter
Svensson  s.o.942

Sigfrid Oskar Svensson


f. 1.6.1901   d. 14.8.1984

Professor i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt etnologisk vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 9.1.1958 (nr 258)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.
S. S:s tryckta skrifter under 50 år 1922–71 (Skrifter utg. av Etnologiska sällskapet i Lund, 2, 1971), med tillägg S. S:s tryckta skrifter 1972–81 (1981).

SMoK, LUM 1967–68 (1968).

G. Berg, [nekr.] i KVHAAÅ 1985, s. 40–43;
N-A. Bringéus, [nekr.] i HVSLÅ 1984–1985, s. 36–45;
—, S. S. och tidskriften Rig (Rig 68, 1985, s. 1–6);
S. Carlsson, Minnesord i Saga och sed 1985, s. 10–12;
B. Egardt, S. S. 1901–1984 (Ethnologica Scandinavica 1984, s. 127–130);
S. B. Ek, S. S. i VSLÅ 1985, s. 128–136;
A. W. Mårtensson, [nekr.] i Kulturen 1985, s. 6–7.

Festskrifter:
Fick på 60-årsdagen sig tillägnad en festskrift. Tillägnades på 70-årsdagen det första häftet av Ethnologica Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology (årgång 1971;
tidigare utgiven som Folk-Liv).