Ledamoter
Asplund  k.941

Karl Asplund


f. 27.4.1890   d. 3.4.1978

Professor, författare.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 5.11.1957 (nr 257)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.

SMoK, Svenskt författarlexikon 1 (1942)–7 (1981).

B. Bergman, K. A:s lyrik (Ord och bild 53, 1944, s. 66–72);
L-G. Calltorp, Karl Asplund: den siste av de försynta Humanisterna (Sörmlandsbygden 1986, s. 125–136);
H. Cornell, [nekr.] i KVHAAÅ 1979, s. 25–30;
A. Kruckenberg, K. A. som lyriköversättare (Modersmålslärarnas förenings årsskrift 1968/69, s. 73–120);
C. G. Laurin, Liv och konst. Brev i urval av Casimir Laurin: Med ett vänporträtt av K. A. (E. H. Linder, Fyra decennier av nittonhundratalet (1949, s. 239–245).

Nekr. av I. Anderson och B. Julén i SvD 6/4 och av O. Lagercrantz i DN 6/4 1978.