Ledamoter
Kj%c3%b6llerstr%c3%b6m  s.g.939

Sven Gottlieb Kjöllerström


f. 28.1.1901   d. 3.5.1981

Professor i praktisk teologi med kyrkorätt vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 29.8.1957 (nr 256)


Bibliografiska uppgifter

En del papper i LUB.
K. Andrén, Bibliografi över S. K:s tryckta skrifter intill 1967 (Kyrka, folk, stat. Till S. K., 1967, s. 350–360).

SMoK, LUM 1967–68 (1968).

C-G. Andrén, [nekr.] i HVSL Årsber. 1981–1982, s. 19–25;
—, [nekr.] i Svensk teologisk kvartalskrift 57 (1981, s. 144);
Å. Andrén, [nekr.] i KVHAAÅ 1982, s. 28–31;
L. Eckerdal, [nekr.] i VSLÅ 1982, s. 131–141;
H. Schück, Minnesord över bortgångna ledamöter i SkS 1981–1995 (2000);
L. Österlin, [nekr.] i Kyrkohistorisk årsskrift 1981, s. 197–200.

Festskrift:
Fick vid avskedet från professuren 1967 sig tillägnad en festskrift (med bibliografi, se ovan).