Ledamoter
Arrman  e.h.938

Erik Holger Arbman


f. 8.9.1904   d. 25.1.1968

Professor i förhistorisk och medeltidsarkeologi vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 29.8.1957 (nr 255)


Bibliografiska uppgifter

En del papper i LUB.
M. Kuylenstierna, Bibliographie des oeuvres de H. A. (Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1966–1968, s. 14–40).

SMoK. KVHAA:s arkiv FIcc:5. LUM 1967–68 (1968). StHM 1928–1950 (1984). UUM 1937–1950 (1953).

E. Cinthio, [nekr.] i VSLÅ 1969, s. 121–130;
K. Hanell, [nekr.] i K. Fysiografiska sällskapet i Lund. Årsb. 1968, s. 61–65;
—, [nekr.] i HVSLÅ 1968–1969, s. 18–23;
M. P. Malmer, [nekr.] i Ale 1968:1, s. 1–3;
A. Modén, [nekr.] i Halland 51, 1968, s. 138–140;
S. E. Noreen, [nekr.] i Skånes hembygdsförbunds årsb. 1968, s. 5–8;
M. Stenberger, [nekr.] i KVHAAÅ 1968, s. 102–107;
—, H. A. in memoriam (Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1966–68, 1969, s. 7–13);
M. Weibull, H. A. in memoriam (Akad. fören:s årsskrift 1968, s. 7–9).

Nekr. av E. Cinthio & M. Weibull i SDS 26/1 och M. Stenberger i SvD 28/1 1968.