Ledamoter
Stenberger  m.k.h.936

Mårten Karl Herman Stenberger


f. 27.3.1898   d. 9.1.1973

Professor i nordisk och jämförande fornkunskap vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 9.11.1956 (nr 253)


Bibliografiska uppgifter

L. Stenberger & Å. Werner-Ljungström, M. S:s tryckta skrifter 1919–1973 (Tor 15, 1972–1973, s. 15–30);
J. Ambatsis & L. Stenberger, Tillägg till förteckningen över M. S:s tryckta skrifter (Fornvännen 75, 1980, s. 107).

SBL. SMoK. UUM 1937–1950 (1953) och 1951–1960 (1975).

B. Almgren, Levnadsteckning av M. S. (Tor 15, 1972–1973, s. 6–13);
G. Arwidsson, [nekr.] i KVHAAÅ 1973, s. 35–39;
G. Berg, Minnesord i Saga och sed 1973–74, s. 9–11;
N. L. Rasmusson, [nekr.] i NNUM 1973, s. 129 f.

Nekr. av B. Almgren i UNT 22/1, av U. E. Hagberg i Barometern 22/1 och B. Thordeman i SvD 21/1 1973.