Ledamoter
Behre  f.e.931

Frank Einar Behre


f. 2.3.1896   d. 29.4.1981

Professor i engelska språket och litteraturen vid Stockholms, senare vid Göteborgs universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 4.10.1955 (nr 248)


Bibliografiska uppgifter

GHM 1942–1954 (1957). StHM 1928–1950 (1984).

A. Ellegård, [nekr.] i KVHAAÅ 1982, s. 25 ff.;
—, Minnestal i Göteborgs KVVS 1982 (1983, s. 7–11).

Nekr. av E. Frykman i GP 11/5 1981.

Festskrift:
Fick på 65-årsdagen 1961 sig tillägnad en festskrift.