Ledamoter
Sch%c3%bcck  a.h.929

Adolf Henrik Schück


f. 21.2.1897   d. 6.2.1958

Docent, förste bibliotekarie vid akademiens bibliotek.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 3.5.1955 (nr 246)


Bibliografiska uppgifter

M. Lundqvist under medverkan av M-L. Bachman och W. Odelberg, A. S:s tryckta skrifter (Fornvännen 53, 1958, s. 276–282).

SBL (i släktart). SMoK. StHM 1888–1927 (1978).

S. Curman, [nekr.] i Svio-Estonica 14 (1958), s. 280–285;
S. Grauers, [nekr.] i HT 78 (1958, s. 88–90);
H. Schück, A. S.: ett humanistiskt livsöde (PHT 2008, 104, s. 7–33);
M. Lundqvist, [nekr.] i NTBB 45 (1958, s. 158–159);
N. L. Rasmusson, [nekr.] i KVHAAÅ 1958, s. 45–52;
B. Thordeman, [nekr.] i Fornvännen 53 (1958, s. 272–275).

Nekr. av K. Kumlien i DN 7/2 1958.