Ledamoter
Holmb%c3%a4ck  a.e.v.928

Åke Ernst Vilhelm Holmbäck


f. 16.4.1889   d. 27.3.1976

Professor i civilrätt vid universitetet i Uppsala, förutv. statsråd.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 2.11.1954 (nr 245)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi över Å. H:s skrifter 1914–1968 (Å. H. på 80-årsdagen 1969, Skrifter utg. av inst. f. rättshistorisk forskning. Ser. 2:3, 1969, s. 304–312).

SMoK. Svensk juristmatrikel (1964). Tvåkammarriksdagen 1867–1970: Ledamöter och valkretsar 2 (1985). UUM 1937–1950 (1953) och 1951–1960 (1975).

G. Berg, Minnesord i Saga och sed 1977, s. 9–10;
O. Ehn, [nekr.] i Uppland 1977, s. 151–152;
Å. Malmström, [nekr.] i SvJT, 61 (1976, s. 587–588);
T. Segerstedt, [nekr.] i KVHAAÅ 1977, s. 35–36.

Nekr. av I. Hedenius i UNT 31/3, av G. Petrén i DN 29/3 och T. Segerstedt i SvD 29/3 1976.

Festskrift:
Fick på 80-årsdagen sig tillägnad en festskrift (med bibliografi, se ovan).