Ledamoter
Holmberg  a.o.927

Axel Olof Holmberg

(Olle)


f. 20.10.1893   d. 7.6.1974

Professor i litteraturhistoria med poetik vid universitetet i Lund.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 5.10.1954 (nr 244)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.
F. G. Bengtsson, Epistlar till vänner: Frans G. Bengtssons brev till O. H., Algot Werin och Fredrik Böök: tre brevsviter utg av Frans G. Bengtsson sällskapet i Lund, red. R. Arvidsson (1993);
F. Nilsson Piraten, Brev till O. H. 1940–1971 (Inte bara vänbrev, red. H. Lång, 1997, s. 19–105).

SMoK, LUM 1967–68 (1968).

S. Björck, [nekr.] i HVSLÅ 1974–1975, s. 35–50;
C. Fehrman [nekr.] i KVHAAÅ 1975, s. 35–40;
H. Lång, Fritiof Nilsson Piraten och hans lundavän O. H. (Inte bara vänbrev, red. H. Lång, 1997, s. 7–18);
H. Rydstedt, Möten i Lund: Lydia Wahlström och Ester Lutteman, Hugo Odeberg, O. H. (Under Lundagårds kronor, Samling 5:2, 1991, s. 526–537);
A. Werin, K. Ahnlund & A. Lindgren, O. H. [till minnet] (Svensk litteraturtidskrift 37, 1974:3, s. 31–44).

Nekr. av S. Björck i DN 8/6, av A. Fagerström i AB 9/6, av C. Fehrman i SvD 12/6, av O. Lagercrantz i DN 8/6, av E. H. Linder i GP 8/6, av K. Strömberg i SvD 8/6 och A. Werin i SDS 9/6 1974.

Festskrift:
Fick på 50-årsdagen och vid avskedet från professuren sig tillägnade festskrifter.