Ledamoter
Herlitz  n.926

Nils Herlitz


f. 7.8.1888   d. 9.2.1978

Professor i statskunskap, senare statsrätt, förvaltningsrätt och folkrätt vid Stockholms högskola.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 2.2.1954 (nr 243)


Bibliografiska uppgifter

N. H., Tidsbilder: Upplevelser sedan sekelskiftet (1965);
G. Bodman, Förteckning över N.H:s skrifter 1907–1954 (Festskrift tillägnad N. H., 1955, s. 450–473).

SMoK. StHM 1888–1927 (1978). Svensk juristmatrikel (1964). Tvåkammarriksdagen 1867–1970: Ledamöter och valkretsar 1 (1988).

[C. Herlitz,] Till minnet av Gurli och N. H. (1988);
K. Holmgren, [nekr.] i SvJT 63 (1978, s. 313–315);
E. Lönnroth, Minnesord i SkS 1967–1980 (1985);
G. Petrén, [nekr.] i Nordisk tidskrift … 54 (1978, s. 176–180);
S. Strömholm, [nekr.] i KVHAAÅ 1978, s. 54–56.

Nekr. av I. Anderson i SvD 12/2, av S. Jägerskiöld i DN 11/2 och G. Petrén i SvD 12/2 1978.

Festskrift:
Fick vid avskedet från professuren 1955 sig tillägnad en festskrift (med bibliografi, se ovan).