Ledamoter
Pleijel  h.a.925

Hilding Athanasius Pleijel


f. 19.10.1893   d. 15.11.1988

Professor i kyrkohistoria och symbolik vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 3.2.1953 (nr 242)


Bibliografiska uppgifter

SBL, SMoK.

C. G. Andrén, [nekr.] i KVHAAÅ 1989, s. 31–34;
N-A. Bringéus, [nekr.] i Ethnologica Scandinavica 1989, s. 159–161;
H. Schück, Minnesord över bortgångna ledamöter i SkS 1981–1995 (2000).

Festskrift:
Tillägnades med anledning av sin 90-årsdag årgång 1983 av Ethnologica Scandinavica.