Ledamoter
Svanberg  j.v.924

John Victor Svanberg


f. 24.5.1896   d. 3.12.1985

Professor i litteraturhistoria med poetik vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 2.12.1952 (nr 241)


Bibliografiska uppgifter

V. S., Leva för att leva (1970);
V. S, Debatt och värdering: ställningstaganden under 56 år (1978);
V. S.: tryckta skrifter 1918–1976: bibliografi utgiven till 80-årsdagen den 24 maj 1976, utarb. av H. Järv (Acta Bibliothecae regiae Stockholmiensis, 26, 1976).

SMoK.

M. Johansson, Socialism och elitism: några teman i V. S:s litterära värderingsystem (1991);
T. Stenström, [nekr.] i KVHAAÅ 1986, s. 30–34.