Ledamoter
Bj%c3%b6rck  r.g.923

Rudolf Gudmund Björck


f. 1.8.1905   d. 1.6.1955

Professor i grekiska språket och litteraturen vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 4.11.1952 (nr 240)


Bibliografiska uppgifter

H. Frisk, [nekr.] i KVHAAÅ 1956, s. 60–63;
S. Y. Rudberg, Tre Uppsalagrecister (Språkets speglingar: festskrift till Birger Bergh, red. A. Jönsson & A. Piltz, 2000, s. 579–584);
A. Önnerfors, G. B. (1905–1955) und Josef Svennung (1895–1985) (Eikasmós 4 1993, s. 132–135).