Ledamoter
Lagerroth  l.f.b.921

Lars Fredrik Barthold Lagerroth


f. 10.9.1885   d. 30.7.1974

Professor i statskunskap vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 16.5.1952 (nr 238)


Bibliografiska uppgifter

SMoK.

N. Herlitz, [nekr.] i KVHAAÅ 1975, s. 41–45;
T. Vallinder, F. L. i katedern (Från Lunds och Satserups horisonter … en vänbok till Sven Ekwall på hans 90-årsdag (2001, s. 83–94).

Festskrift:
Studier tillägnade F. L., red. A. Thomson m. fl. (1950).