Ledamoter
Josephson  r.919

Ragnar Josephson


f. 8.3.1891   d. 27.3.1966

Professor i konsthistoria med konstteori vid Lunds universitet; grundare av Arkiv för dekorativ konst (Skissernas museum).


Arbetande ledamot Ha
- Invald 5.2.1952 (nr 236)


Bibliografiska uppgifter

Memoarer: R. J., Strimmor av liv, [sammanst. av G. Josephson och H. Alfons], (1967).
Bibliografi över R. J:s skrifter, [av M. Kuylenstierna] (1966).

SBL.

L. Gyllensten, R. J.: inträdestal i SA (1966);
C. V. Jacobowsky, [nekr.] i Judisk krönika 1966;
S. Karling, [nekr.] i KVHAAÅ 1967, s. 65–80;
S. Sandström, [nekr.] i VSLÅ 1967, s. 107–120.