Ledamoter
%c3%85berg  n.f.917

Nils Fritiof Åberg


f. 24.7.1888   d. 28.2.1957

Professor i nordisk och jämförande fornkunskap vid Stockholms högskola.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 3.4.1951 (nr 234)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i ATA.
M-L. Bachman, Bibliographia Åbergiana: N. Å:s tryckta skrifter 1912–1956 (1956);
S. Reisborg, N. Å:s arkiv (Fornvännen 2002, 97:3, s. 197–199).

SMoK.

E. Baudou, Åberg, Montelius och Kossinna (Fornvännen 2002, 97:3, s. 177–190);
B. Nerman, [nekr.] i KVHAAÅ 1957, s. 51–60.