Ledamoter
Cornell  j.h.906

Johan Henrik Cornell


f. 5.5.1890   d. 16.1.1981

Professor i nordisk och jämförande konsthistoria vid Stockholms högskola.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 5.12.1950 (nr 230)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Krigsarkivet.
H. C., År och människor (1971);
—, Konsten, Vännerna, Verkligheten (1975).
M. Gram, H. C:s Skrifter: En bibliografi (1981).

SMoK.

S. Karling, [nekr.] i KVHAAÅ 1981, s. 49–55;
O. Reuterswärd, H. C. (Konsthistorisk tidskrift, 50:1, 1981).

Festskrift:
Studier tillägnade H. C. på 60-årsdagen (1950).