Ledamoter
Andr%c3%a9n  g.905

Georg Andrén


f. 10.12.1890   d. 1.9.1969

Professor i statskunskap med statistik vid Göteborgs högskola, förutv. statsråd och chef för Ecklesiastikdep:tet, landshövding i Uppsala län.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 7.11.1950 (nr 229)


Bibliografiska uppgifter

Papper i GUB.

SMoK.

C. A. Hessler, [nekr.] i KVHAAÅ 1970, s. 79–93;
N. Stjernquist, [nekr.] i VSLÅ 1970, s. 67–77.

Festskrifter:
1809 års regeringsform: några aktstycken belysande dess tillkomst: till professor G. A:s 50-årsdag den 10 december 1940, red. G. Waldner (1940);
Civibus et rei publicae: festskrift till G. A. på sjuttioårsdagen 10 december 1960 (1960).