Ledamoter
Grundstr%c3%b6m h.904

Harald Grundström


f. 17.5.1885   d. 31.8.1960

Fil. hedersdr, komminister i Jokkmokk, filolog.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.12.1947 (nr 168)

Arbetande ledamot Ff
- Invald 7.11.1950 (nr 228)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SMoK.

H. Andersson, H. G. (Jokkmokk 1999, s. 153);
K-A. Backman, Prästen som räddade samernas språk (Årsskrift, Norrbottensakademien 1994, s. 20–24);
B. Collinder, H. G.: en märklig forskare (Svenska landsmål och svenskt folkliv 1960, 278, s. 241–244);
B. Karlgren, [nekr.] i KVHAAÅ 1961, s. 52 ff.;
B. Lundmark, Prästen som samisk språkforskare (Finsk-ugriska institutionen i Uppsala 1894–1994, utg. R. Raag & L-G. Larsson, 1996, s. 95–115);
I. Ruong, H. G. 75 år den 17 maj (Samefolkets egen tidning 1960:5, s. 63 f.);
—, H. G. född den 17 maj 1885 död den 31 aug. 1960 (Samefolkets egen tidning 1960:8–9, s. 127)