Ledamoter
Weibull  c.h.j.903

Curt Hugo Johannes Weibull


f. 19.8.1886   d. 10.11.1991

Professor i historia vid Göteborgs högskola.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 7.2.1950 (nr 227)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i LUB.
G. Larsson, C. W.: en bibliografi 19 aug 1976 (1976);
G. Engström, C. W:s tryckta skrifter 1976–1986 (i festskriften 1986 nedan).

SMoK.

Å. Holmberg & G. Olsson, C. W. 1886–1991 Minnesteckning (KVVS, Minnestal hållna på högtidsdagen 1992/1995, s. 23–28, 1995);
K. Hørby, C. W. 19 august 1886–10 november 1991 (Historisk tidsskrift [Köpenhamn], 1992, 92, s. 387–393);
M. Kylhammar, Historiens fadermördare (Tvärsnitt 1997:2, s. 70–72);
E. Lönnroth, [nekr.] i KVHAAÅ 1992, s. 48–51;
S. A. Nilsson, C. W. (VSLÅ 1991);
B. Odén, C. W. f. 19/8 1886 d. 10/11 1991 Minnesord (HVSL Årsberättelse 1991/1992, s. 36–41);
H. Schück, Minnesord över bortgångna ledamöter i SkS 1981–1995 (2000);
B. Stråth, C. W. 1886–1991 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
S. G. Svenson, Minnesord den 6 november 1992 (Saga och sed 1992, s. 5–12);
R. Torstendahl, C. W.: en anteckning (Scandia 1992, 58, s. 151–156, 283);
J. Weibull, C. W. (Scandia 1992, 58, s. 5–11, 125).

Festskrifter:
Studier tillägnade C. W. den 19 august 1946, red. Å Holmberg (1946);
Vetenskap och omvärdering: till C. W. på hundrårsdagen 19 augusti 1986, red. G. Dahlström, P. Hallberg, Å. Holmberg (1986).