Ledamoter
Andersson  c.j.901

Carl Ingvar Andersson


f. 19.3.1899   d. 14.10.1974

Riksarkivarie.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 7.2.1950 (nr 225)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i RA.
KVHAA:s arkiv FIcc:5;
I. Ridbäck, I. A:s bibliografi (Kungl. Gustav Adolfs akademiens minnesbok 1973–1987, 2003, s. 9–26).

SMoK.

P. Bagge, I. A. 19.3.1899–14.10.1974 (Historisk tidsskrift [Köpenhamn], 1978, 78, s. 339 f.);
M. Bjursén Carlberg, I. A. (1899–1974) (Kungl. Gustav Adolfs akademiens minnesbok 1973–1987, 2003, s. 9–26);
L. Ericson Wolke, I. A. 1899–1974 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
E. Norberg, Mellan tiden och evigheten. Riksarkivet 1846–1991 (2007);
T. T. Segerstedt, I. A.: Inträdestal i Svenska Akademien (1975);
G. T. Westin, [nekr.] i KVHAAÅ 1975, s. 50–55.

Nekr. av G. T. Westin i DN 16/10 1974.

Bild på I. A. med medaljong i KVHAA:s arkiv.