Ledamoter
Nygren  e.l.900

Ernst Ludvig Nygren


f. 14.6.1889   d. 1.4.1968

Tit. arkivråd, redaktör av Sveriges medeltidsurkunder.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 13.6.1938 (nr 147)

Arbetande ledamot Ha
- Invald 7.2.1950 (nr 224)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i RA.

SBL.

I. Andersson, [nekr.] i KVHAAÅ 1969, s. 90–95.