Ledamoter
Gjerstad  e.p.e.899

Erik Paul Einar Gjerstad


f. 30.10.1897   d. 8.1.1988

Professor i klassisk fornkunskap och antikens historia vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 1.2.1949 (nr 223)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i LUB.
M. & C. Callmer, The published writings of E. G. 1962–1977 (1977);
E. Larsson, Det äldsta Rom: en kommenterad bibliografi över Krister Hanees och E. G:s forskningar (1978).

SMoK.

P. G. Gierow, [nekr.] i KVHAAÅ 1988, s. 38 ff.;
—, E. G. (VSLÅ 1988, s. 171–178);
P. Åström, E. G. f. 30/10 1897 d. 8/1 1988 Minnesord (HVSL Årsberättelse 1988/1989, s. 18–27, 1989).

Festskrifter:
In honorem Einari Gjerstad (1977);
The Swedish Cyprus expedition 80 years: proceedings of the symposium in honour of the memory of E. G. held in the Royal Academy of Letters, History and Antiquities, Stockholm, 28 September 2007, ed. P. Åström & K. Nys (2008).