Ledamoter
Wallin  s.894

Sigurd Wallin


f. 1.1.1882   d. 31.1.1968

Förste intendent vid Nordiska museet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 1.2.1949 (nr 218)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i ATA.
J. Tuneld, S. W. 1/1 1882–31/1 1968: bibliografi (Kungl. Gustav Adolfs akademiens minnesbok 1957–1972, 1981, s. 367–398).

SMoK.

K. Asplund, S. W. sjuttio år (1952);
G. Selling, [nekr.] i KVHAAÅ 1968, s. 95–101).

Festskrift:
Gustavianskt. Studier kring den gustavianska tidens kulturhistoria tillägnade S. W. på hans femtioårsdag (1932).