Ledamoter
Tingsten  h.l.g.893

Herbert Lars Gustav Tingsten


f. 17.3.1896   d. 26.12.1973

Professor i statskunskap vid Stockholms högskola, chefredaktör för Dagens Nyheter.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 2.12.1947 (nr 217)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i KB.
H. T., Mitt liv: 1, Ungdomsåren (1961), 2, Mellan trettio och femtio (1962). 3, Tidningen 1946–1952 (1963). 4. Tio år 1953–1963 (1964);
U. Willers, H. T:s bibliografi (1946).

SMoK.

P-E. Back, Den anspråkslöse H. T. (1984);
R. Björk, Historiens ensamhet (S. Källström & E. Sellberg, Motströms: kritiken av det moderna, 1991, s. 237–267);
A. Ers, Makten, historien och friheten studerade genom exemplet H. T. 1939–1953 (2008);
J. M. Fahlström, När Kurt Samuelsson ”svek” H. T. (Presshistorisk årsbok 1984, s. 81–95);
S. Hadenius, Segerstedt och Tingsten, två publicistiska profiler (Presshistorisk årsbok 1998, s. 72–77);
I. Hedenius, H. T. Människan och demokraten (1974);
J. Hermansson, H. T. som offentlig debattör (Svensk teologisk kvartalskrift 1992, s. 172–182);
C. A. Hessler, [nekr.] i KVHAAÅ 1974, s. 47–55;
A. W. Johansson, H. T. och det kalla kriget (1995);
O. Lagercrantz, H. T. – tidningsmannen (dens., Mina egna ord, 1994, s. 78–83);
J. Lundborg, Ideologiernas och religionens död: En analys av H. T:s ideologi- och religionskritik (1991);
B. Skovdahl, Tingsten, totalitarismen och ideologierna (1992);
—, H. T:s ideologibegrepp och ”värderingsfrågan” (J. Anshelm, red., I tider av uppbrott, 1995, s. 161–190);
T. Vallinder, Att leda en ledaravdelning: H. T. som chef (I ledande ställning: vänbok till Lars-Göran Stenelo, 2006, s. 46–63).