Ledamoter
Levander  l.j.892

Lars Jakob Levander


f. 31.3.1883   d. 27.4.1950

Förste arkivarie vid Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 2.12.1947 (nr 216)


Bibliografiska uppgifter

SMoK.

P. Envall, L. L. (Dalarnas hembygdsbok 1951, 121–124);
J. Helgander, En klassisk artikel i ny belysning: L. L:s I vad mån kan ett bymål kallas enhetligt?: (undersökning rörande Åsenmålet i Älvdalen) (Nordisk dialektologkonferens 5, 1994, s. 145–154);
D. Strömbäck, [nekr.] i KVHAAÅ 1951, s. 75–80.