Ledamoter

Carl Fredrik Wiberg


f. 17.7.1813   d. 5.2.1881

Lektor vid Gävle gymnasium; historiker, fornforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 10.12.1861 (nr 36)


Bibliografiska uppgifter

Några papper i ATA.

SMoK.

HT, 1 (1881), s. 211 [nekr.].

Porträttmatr. 1, s. 114.