Ledamoter
Brilioth  y.t.940

Yngve Torgny Brilioth


f. 12.7.1891   d. 27.4.1959

Biskop i Växjö, senare ärkebiskop; kyrkohistoriker.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 2.12.1947 (nr 213)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i UUB.
K. Gierow, Bibliografi över Y. B:s tryckta skrifter (Kyrkohistorisk årsskrift 1959, s. 79–117).

SMoK.

O. Bexell, red., Y. B. – historiker teolog, kyrkoledare. Texter, studier och minnen (1997);
P. Bexell, Historikern som kyrkoman: Y. B. (Kyrkohistorisk årsskrift 1999, s. 41–60);
S-E. Brodd, The Church as sacrament in the writings of Y. B. (Glaube, Freiheit, Diktatur in Europa und den USA: Festschrift für Gerhard Besier zum 60. Geburtstag 2007, s. 302–320);
P. Edwall, Y. B:s gärning, till hundraårsminnet av hans födelse (Svensk pastoraltidskrift 1991, s. 557–561);
C. F. Hallencreutz, Y. B., svensk medeltidsforskare och internationell kyrkoledare (2002);
—, Y. B:s adressater: biografiska reflexioner (Kyrkohistorisk årsskrift 2003, s. 193–198);
B. Karlgren, [nekr.] i KVHAAÅ 1960, s. 60–63;
S. Rolfhamre, Y. B:s ärkebiskopsår, till hundrårsminnet av hans födelse (Svensk pastoraltidskrift 1991, s. 623–626);
J. Rosén, [nekr.] i VSLÅ 1960, s. 101–106.