Ledamoter
Olsson  a.v.m885

Axel Vilhelm Martin Olsson


f. 30.4.1886   d. 27.8.1981

Arkitekt, professor, riksantikvarie.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 1.5.1946 (nr 209)


Sekreterare 1.5.1946–30.4.1952

Bibliografiska uppgifter

Arkiv i ATA.

SBL, SMoK.

H. Schück, Minnesord över över bortgångna ledamöter i SkS 1981–1995 (2000);
G. Selling, [nekr.] i KVHAAÅ 1982, s. 36–42.