Ledamoter
Nerman  b.884

Birger Nerman


f. 6.10.1888   d. 22.8.1971

Direktör för Statens historiska museum, f.d. professor i arkeologi vid Dorpats universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 5.2.1946 (nr 208)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i RA.
M-L. Bachman, B. N:s tryckta skrifter 1908–1965 (1965).

SBL, SMoK.

Å. Hyenstrand, Nerman och hans tid (En lång historia – festskrift till Evert Badou på 80-årsdagen 2005, 2005);
M. Stenberger, [nekr.] i KVHAAÅ 1972, s. 71–77.

Festskrift:
Festskrift till B. N. den 6 oktober 1958 (1958).