Ledamoter
Str%c3%b6mb%c3%a4ck  d. a.883

Dag Alvar Strömbäck


f. 13.8.1900   d. 1.12.1978

Chef för Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, professor i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folkloristik, vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 4.12.1946 (nr 207)


Preses 1965–1973

Bibliografiska uppgifter

M. Hellquist, D. S:s bibliografi (bilaga till Saga och sed 1988, s. 3–22, 1989).

SMoK.

G. Berg, D. S. 1900–1978 (Ethnologica Scandinavica 1979, s. 155 f.);
S. Carlsson, Minnesord den 6 november 1979 (Saga och sed 1980, s. 5–18);
G. Gidlund, D. S. – en tillbakablick (Sejd, 2000, s. 307–328);
F. Hedblom, D. S. (Orbis, 9, 1960, s. 255–262);
—, D. S 1900–1978 (Svenska landsmål och svenskt folkliv 1978/1979, 101–102, s. 15–26, 1979);
B. R. Jonsson, D. S. and Arv (Arv 1979, 35, s. 5–12);
A. Lilja, D. S. som ämnesbyggare (Etnologin inför 2000-talet, red. G. Arvastson, B. Meurling & P. Peterson, 2000);
H. Mebius, D. S. och den fornnordiska sejden (Sejd 2000, s. 273–306);
S. Svensson, [nekr.] i VSLÅ 1979, s. 111–118;
T. Säve-Söderberg, [nekr.] i KVHAAÅ 1979, s. 47–52.

Festskrifter:
Folkloristica: festskrift till D. S. 13/8 1960 (1960);
D. S. Folklore och filologi: valda uppsatser utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 13.8 1970 (1970);
Liten festskrift till D. S. 13 augusti 1975 från Gamla Högre seminariet (1975).