Ledamoter
Aspelin  a.882

Gunnar Aspelin


f. 23.9.1898   d. 29.8.1977

Professor i filosofi vid Göteborgs högskola, senare i teoretisk filosofi vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 6.11.1945 (nr 206)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i LUB.
G. A., Lek och allvar: Minnen från pojkåren (1968);
—, Lärospån i Lund: Minnen från studentåren (1973);
I-L. Aspelin, G. A:s tryckta skrifter intill år 1963 (i Philosophical essays nedan, s. 321–364).

SMoK.

G. Hermerén, [nekr.] i VSLÅ 1978, s. 89–94;
K. Marc-Wogau, [nekr.] i KVHAAÅ 1978, s. 32–35;
H. Sandblad, G. A. 1898–1977: Minnesteckning (KVVSÅ 1978, s. 65–70).

Festskrifter:
Philosophical essays dedicated to G. A. on the occasion of his sixty-fith birthday the 23rd of September 1963, ed. H. Bratt, S. Dunér, M. Moritz & H. Regnéll (1963);
Till G. A. 23/9 1963, vännen, läraren, forskaren … , red. G. Bejerholm & G. Hermerén (1963).